Bureau Passchier icon

MEESTERLIJK
GEREGELD

Op zoek naar een goede arbeidsjurist? Juridische procedures, arbeidsrecht en documentatie meesterlijk geregeld.
Paul Passchier
Nederland werkt omdat we goede afspraken maken over werk. Over salaris, over verzekeringen, over ziekte en over pensioen. Als arbeidsjurist help ik werkgevers in gesprek te blijven met hun werknemers, goede afspraken te maken en deze vast te leggen in brieven en overeenkomsten.
Mijn naam is Paul Passchier en ik ben sinds 1994 werkzaam als arbeidsjurist en secretaris voor verschillende werkgeversorganisaties, sectorfondsen en bedrijfstakbureaus. In mijn werk heb ik te maken met alle aspecten rondom arbeidsrecht en cao’s. Zowel werkgeversverenigingen als vakbonden vertrouwen op mij om een duidelijke cao te schrijven waarin de gemaakte afspraken goed zijn verwoord. Individuele werknemers en werkgevers sta ik bij in conflicten en voorzie ik van advies waar een geschil is of een conflict dreigt. Werkgevers-/brancheverenigingen en stichtingen ondersteun ik als secretaris, voorheen vele jaren in de bakkerijsector en momenteel in de uitgeverijsector.

Recht laat je niet aan het toeval over, dat regel je. Meesterlijk.

ARBEIDSRECHT

In elke arbeidsrelatie spelen belangen. Als werknemer wil je zekerheid. Je wilt je salaris op tijd, doorbetaald worden bij ziekte en werken onder veilige en prettige omstandigheden. Als werkgever wil je gemotiveerde werknemers die zich naar eer en geweten inzetten om je organisatiedoelstellingen te realiseren. Meestal is dat vanzelfsprekend, soms helaas niet.

Conflicten op de werkvloer zijn vervelend voor alle betrokken partijen. Wanneer je er samen niet uitkomt, heb je behoefte aan juridisch advies en bijstand. Ik zorg daarvoor. Met een arbeidsjurist als ik weet je waar je aan toe bent. Zowel werkgevers als werknemers sta ik bij in arbeidsconflicten. Daarbij ga ik uit van een zo snel en soepel mogelijke oplossing, waarbij jij je recht haalt. Laat het conflict vooral niet te lang doormodderen of escaleren, maar doe tijdig een beroep op juridisch advies.
De wettelijke regels bieden handvatten voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen tussen werkgever en werknemer. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe vragen en problemen waarvoor de wetgever geen regels heeft gemaakt. In dat geval kunnen in onderling overleg creatieve oplossingen worden bedacht en vastgelegd in een overeenkomst. In het uiterste geval kan een verschil van mening aan de kantonrechter worden voorgelegd. Waar nodig ondersteun ik daarbij.

De zoektocht naar de beste oplossing op het juiste moment vraagt om kennis, ervaring en betrokkenheid: Bureau Passchier

BRIEVEN EN DOCUMENTEN

Brieven, overeenkomsten en documenten – Recht op papier
Afspraak is afspraak. Toch? Als de belangen groot zijn is het belangrijk afspraken goed vast te leggen. Duidelijk en in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Ik ondersteun zowel bedrijven als particulieren in juridische documentatie. Door een grote documentenbibliotheek kan dat snel en praktisch.

Documentenbibliotheek

Bureau Passchier beschikt over een bibliotheek met tal van voorbeeldbrieven, -overeenkomsten en andere praktische documenten. Hiermee kan ik direct en efficiënt voorzien in documenten waarbij het belangrijk is dat het juridisch klopt.
Arbeidsovereenkomsten
Alles dat hierbij komt kijken, inclusief bijzonderheden. Denk aan arbeidsovereenkomsten voor AOW-ers, tijdelijke krachten, vakantiewerk en ook aanpassing bestaande arbeidscontracten.
Artikelen ten behoeve van een arbeidsovereenkomst
Door gebruik te maken van reeds uitgeschreven artikelen, stel ik snel een arbeidsovereenkomst naar wens op.
Voorbeeldbrieven
Denk aan aanzegging, beëindiging of verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Ook ontslagbrieven om velerlei redenen.
Overeenkomsten
Onder meer algemene leveringsvoorwaarden, koop Inventaris, bruikleen, sociaal plan en uitlenen van werknemers.
Formulieren en richtlijnen
Arbeidsrooster, controlevoorschriften bij ziekte, functioneringsgesprek, huishoudelijk reglement, dagvaarding voor geldvorderingen, werkgeversverklaring (t.b.v. hypotheek) en gedragscodes.
Informatiedocumenten
Vakantiedagen (opbouw en verjaring), corona, functie-inhoud en competenties, AVG-stappenplan, sectorregelingen en eventueel ook onderwerpen uit wetten en cao’s.
Veel van deze documenten gaan over delicate kwesties. Zaken waar je last van krijgt als je ze juridisch niet goed regelt. Ik pak het graag voor je op en regel het meesterlijk.

SECRETARIAAT

Secretariaat verenigingen en stichtingen

Ontzorg het bestuur en laat een goede verslaglegging over aan Bureau Passchier. Van het notuleren van belangrijke bijeenkomsten en het vastleggen van besluiten, tot het opstellen van juridische documentatie. Ik zorg dat het bestuur aan wettelijke eisen voldoet en dat de cao op orde is. Van inhoud tot aanmelding en algemeen verbindend verklaren. Daarbij richt ik me met name op werkgeversverenigingen en sociale fondsen (stichtingen) van cao-partijen.
Paul Passchier aan het werk

Juridische procedures

Een conflict los je het beste op in onderling overleg. Soms lukt dat echter niet en haal je via de rechter je gelijk. Maar hoe pak je dat aan? Ik help je bij diverse civiele procedures, waaronder:
  • Arbeidsrechtzaken bij de kantonrechter (incl. kort geding).
  • Verzoekschriften bij het UWV (ontslagaanvragen).
  • Dagvaardingen en conclusies van antwoord/repliek/dupliek bij civiele procedures (kantonrechter).
  • Bezwaar- en beroepschriften tegen (boete)besluiten van inspectiediensten van de overheid.

Heb je hulp nodig bij het starten of voeren van een juridische procedure? Neem dan contact op met Bureau Passchier. Ik ga er graag mee aan de slag.

Tarieven

Tarieven juridische hulp

Bureau Passchier hanteert de volgende tarieven:
  • Juridische procedures: uurtarief van € 125,- excl. BTW
  • Uitgebreid eerstelijns advies* (abonnement): € 400,- excl. BTW per jaar
  • “No cure, no pay”. Tarief op basis van een percentage van het resultaat
  • Secretariaat op basis van een afgesproken tarief

Tarieven juridische hulp

Bureau Passchier hanteert de volgende tarieven:
* Eerstelijns advies (abonnement): onbeperkt contact en overleg per telefoon, WhatsApp en e-mail. 20% korting op uurtarief bij juridische procedures. Opstellen korte voorbeeldteksten voor e-mailberichten en onbeperkt gebruik van voorbeeldbrieven, overeenkomsten en documenten uit de Documentenbibliotheek .

Contact

Heb je een arbeidsconflict, juridische vraag of zoek je ondersteuning bij het opstellen van een juridisch document? Vul het contactformulier in, bel Bureau Passchier of stuur direct een WhatsApp bericht.