Copyright

Beeldmateriaal

De gepubliceerde foto’s en illustraties op deze website mogen niet zonder toestemming van Bureau Passchier op welke wijze dan ook worden overgenomen. Voor vragen rondom het overnemen van beeldmateriaal van deze website kunt u contact opnemen met info@bureaupasschier.nl

Tekstmateriaal

 Het is niet toegestaan tekstmateriaal van deze website zonder toestemming over te nemen. Voor vragen rondom het overnemen van tekstmateriaal kunt u contact opnemen met info@bureaupasschier.nl