Privacy Statement

Bij ons zijn uw privégegevens echt privé
Uw privé gegevens zijn van u. En daarom houden wij die ook echt privé. Voor onze dienstverlening vragen wij wel om uw persoonsgegevens en leggen die vast. Dit hebben wij uitsluitend nodig voor facturering en om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG, van kracht. Met deze wet voor alle Europese landen wordt beschreven hoe organisaties met privégegevens om moeten gaan.
Rechtmatige redenen voor het vastleggen en inzetten van uw gegevens
De AVG geeft aan wat rechtmatige redenen zijn waarmee wij uw gegevens mogen vastleggen, verwerken en inzetten. Zo hebben wij in de uitvoering van uw opdracht persoonsgegevens nodig. Bij alle situaties waarbij wij uw persoonsgegevens verwerken zorgen wij ervoor dat u hierover wordt geïnformeerd met de benodigde toestemming zoals beschreven in de AVG.
Bovendien kunnen wij in specifieke situaties een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te gebruiken wanneer fraude wordt vermoed.
Verder houden wij ook bij voor welke persoonsgegevens u bij ons heeft aangegeven dat wij die van u mogen vastleggen inclusief voor welke doeleinden.
Wie toegang heeft tot uw gegevens?

Het delen met andere organisaties van uw gegevens doen wij alleen wanneer dit echt nodig is voor een uitvoering van onze bedrijfsvoering. Als wij uw gegevens delen met andere organisaties, dan hebben wij in afspraken met die organisaties vastgelegd dat die alleen uw gegevens mogen verwerken voor de beschreven situaties.

Hoe wij omgaan met onze cookies is beschreven in ons cookie statement.

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Termijn voor het bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens voor een redelijke termijn die nodig is voor een correcte uitvoering van uw opdracht. Mogelijk bewaren wij de informatie hierna nog anoniem voor interne analyses en rapportages.

In de praktijk betekent ons bewaarbeleid dat wij:

  • van de personen die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening, wij de gegevens opslaan voor een periode van 7 jaar;
  • de gegevens die wij nodig hebben in geval van calamiteiten (fraude) in afstemming met controlerende instanties langer worden bewaard.
Bezoeken van onze website

Wanneer u op onze website surft dan gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij uw internetgedrag op onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website continu verbeteren. Wilt u meer weten over cookies of uw instellingen aanpassen? Hierover is meer beschreven in ons cookie statement.

Uw rechten voor uw privé gegevens

In de AVG is beschreven welke rechten u heeft met betrekking tot uw privégegevens. Wilt u een kopie ontvangen van de privégegevens die wij van u hebben? Wilt u uw privégegevens laten verwijderen, aanpassen of het verwerken hiervan beperken? U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen naar info@bureaupasschier.nl.

Vragen of klachten
Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met Paul Passchier, Mob: 06 – 57 22 80 22 of een e-mail sturen naar info@bureaupasschier.nl.
Verantwoordelijk voor uw privé gegevens

Bureau Passchier is verantwoordelijk voor uw privégegevens.