ERVARINGEN MET PAUL PASSCHIER

Als zzp’er wil ik graag mijn oprechte waardering uitspreken voor de fantastische hulp die ik heb gekregen van Paul van Bureau Passchier. Hij heeft mij bijgestaan bij het opstarten van een gerechtelijke dagvaarding en heeft ook mijn Algemene Voorwaarden opgesteld.

Paul’s professionele aanpak en uitgebreide kennis van het rechtssysteem waren echt van onschatbare waarde. Hij begreep mijn situatie en heeft mij op een heldere en eenvoudige manier geholpen om mijn rechten en plichten te begrijpen.

Daarnaast heeft Paul mijn Algemene Voorwaarden opgesteld en ik ben ontzettend blij met het resultaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat alle belangrijke aspecten van mijn bedrijfsactiviteiten juridisch goed waren afgedekt. Dankzij zijn expertise voel ik mij nu veel zelfverzekerder bij mijn zakelijke transacties.

Wat ik ook enorm waardeerde, was de snelle en efficiënte communicatie van Paul. Hij hield mij constant op de hoogte van de voortgang en reageerde snel op mijn vragen en verzoeken. Dit gaf mij veel vertrouwen en gemoedsrust gedurende het hele proces.

Ik raad Paul ten zeerste aan als je op zoek bent naar professioneel juridisch advies en ondersteuning. Hij is een uitstekende jurist die je echt kan helpen bij het oplossen van juridische kwesties en het beschermen van je bedrijf.

Pamela Tschopp, V-Workforce

“Wat ik ook enorm waardeerde, was de snelle en efficiënte communicatie van Paul. Dit gaf mij veel vertrouwen en gemoedsrust gedurende het hele proces”

“…hij heeft mij het hele traject bijgestaan tot in de rechtszaal aan toe”

“Ik ben zelfstandige en ik had een juridisch probleem met een relatie van mij. Via iemand vanuit mijn netwerk kreeg ik Bureau Passchier aanbevolen.  En wat ben ik blij dat ik Paul, de eigenaar van dit bedrijf in de arm heb genomen. Hij is zeer kundig, hield mij via allerlei kanalen welke wenselijk waren voor mij, op de hoogte en hij heeft mij het hele traject bijgestaan tot in de rechtszaal aan toe. De zaak is afgerond met een positief resultaat. Ik ben dus zeer tevreden over de diensten van Bureau Passchier.”

Dafna Elkabas, D&A Life
“Paul was destijds in rangorde nummer 2 van het uit 5 personen bestaande juristenteam. Hij hield zich voornamelijk bezig met het geven van voorlichting en juridische hulp aan en begeleiding van N.B.O.V.-leden, vooral ingeval van problemen op arbeidsrechtelijk gebied, begeleidde de jongere juristen en was o.a. secretaris van het Werkgevers Overleg in het Bakkersbedrijf. Hij was een kundig jurist, een harde werker, standvastig, trouw, had een groot plichtsbesef en gevoel voor humor.”
Drs. Th.L. (Theo) Volkeri, algemeen secretaris NBOV van 1998 tot 2009

“kundig jurist, een harde werker, standvastig, trouw, groot plichtsbesef en gevoel voor humor.”

“Een harde werker, enorm gefocust op het belang van de leden, werkte zeer punctueel, bereid om zich te verdiepen in nieuwe vraagstukken die zich aandienden.”

“Toen ik in 2009 de toenmalige algemeen secretaris als zodanig opvolgde, is Paul plaatsvervangend algemeen secretaris gebleven (de namen van genoemde functies zijn later in verband met een statutenwijziging veranderd in directeur respectievelijk adjunct-directeur). Bij die gelegenheid is Paul mij in de functie van secretaris van het Georganiseerd Overleg opgevolgd.

Ik heb op verschillende manieren met Paul samengewerkt. Paul bleek een harde werker te zijn, die enorm was gefocust op het belang van de leden. Zijn juridische kennis en inzicht waren goed, hij werkte zeer punctueel en hij was bereid om zich te verdiepen in nieuwe vraagstukken die zich aandienden. We waren het doorgaans snel met elkaar eens.”

mr. C.J.J. (Cor) Havermans, secretaris GO Bakkersbedrijf van 1985 tot 2009 en directeur NBOV van 2009 tot 2016

“In die periode werkte ik nauw samen met mr. P.F. (Paul) Passchier. Aanvankelijk was hij als juridische adviseur aan het GO Bakkersbedrijf verbonden. Na verloop van jaren werd hij secretaris van het overlegorgaan. Om een organisatie geolied te laten lopen werken voorzitter en secretaris nauw samen. Deze samenwerking liep gesmeerd. Altijd stemden wij de agenda van het overleg met elkaar af en pleegden wij inhoudelijk vooroverleg. De vergaderstukken, vaak omvangrijk pakket, waren altijd tot in de puntjes voorbereid en werden tijdig aan de deelnemers toegezonden. De nazorg van de vergaderingen (notulering, uitvoeren van gemaakte afspraken) was altijd snel en adequaat. Voor een voorzitter is het zorgeloos werken als hij kan steunen op een professioneel secretariaat. Daarvan was hier in alle opzichten sprake.”

M.N.G. (Frits) Kool, voorzitter GO Bakkersbedrijf van 2005 tot 2016

“Voor een voorzitter is het zorgeloos werken als hij kan steunen op een professioneel secretariaat. Daarvan was hier in alle opzichten sprake.”

“Bijzonder grote historische kennis en ervaring”

“Persoonlijk werk ik als onafhankelijke voorzitter bijzonder prettig samen met Paul Passchier. Naar mijn mening voert de secretaris van het GO zijn werk deskundig en punctueel uit. Door zijn jarenlang functioneren heeft hij een bijzonder grote historische kennis en ervaring opgebouwd.”
J.H.M. (Jacques) van de Vall, voorzitter NBOV van 1998 tot 2005 en voorzitter GO Bakkersbedrijf van 2016 tot 2021

“In de periode van 2001 tot en met 2019 ben ik actief geweest in de bakkerij sector als bestuurder/onderhandelaar namens FNV. Ten tijde van deze jaren heb ik Paul Passchier eerst in de rol als jurist namens de NBOV en later als onafhankelijk secretaris van het georganiseerd overleg mogen meemaken. Het contact dat in al die jaren heb opgebouwd met Paul was voor mij er een waarin ik de zaken die speelde goed kon bespreken en waarin hij een onafhankelijk advies kon geven waarbij natuurlijk altijd zijn achtergrond als jurist van het NBOV aanwezig was maar waarbij door pratend altijd een onafhankelijk advies loskwam. Als secretaris waren de zaken voor het georganiseerd overleg altijd goed voorbereid, juridisch en administratief. Paul stond mij altijd te woord of belde terug indien hij in gesprek of overleg was. Ook zaken die in de persoonlijke sfeer van ons beide lagen konden in ons contact goed besproken worden, dat we over een zaken anders dachten was nooit een belemmering. Al met al een prettige samenwerking.”

Leo van Beekum, vakbondsbestuurder FNV

“De zaken voor het georganiseerd overleg waren altijd goed voorbereid, juridisch en administratief.”

“Taakgericht, objectief, zorgvuldig, betrouwbaar en in staat om met precaire vertrouwelijke dossiers om te gaan.”

“In het tijdvak 1-1-2012 t/m 1-1-2020 heb ik als bestuurder van CNV Vakmensen intensief samengewerkt met Paul Passchier. Ik ken in deze 9 jaar Paul Passchier als taakgericht, objectief, zorgvuldig, betrouwbaar en in staat om met precaire vertrouwelijke dossiers om te gaan. Als secretaris van het Georganiseerd Overleg, Sociaal Fonds, SAVAB, diverse werkgroepen en commissies van de sectorale cao op gebied van onderwijs, opleiden, trainingen, veilig werken, voorzieningen toekennen bij beroepsallergieën. In zijn communicatie immer secuur. Nog aanvullend, naast secretaris van alle gremia, was Paul Passchier ook nog jurist bij de NBOV, voor mij was op dat vlak even zuiver als in zijn andere rol. Hij gaf exacte uitleg van de cao en ook aan partijen waardevolle adviezen, zodat een rechtsgang niet altijd noodzakelijk was. Kortom, een betrouwbare, capabele, taakgerichte secretaris met een brede taakopvatting ten dienste van alle betrokken partijen bij de cao Bakkersbedrijf. Ik heb in de 9 jaar nimmer vergeefs een beroep gedaan op Paul Passchier. Een prettige samenwerking, een relatie waar ik als bestuurder in een complexe omgeving op kon bouwen. Vertrouwen is nimmer geschaad.”

Henk van Beers, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

“Paul kwam in 1994 in dienst van de BCOB waar ik op dat moment voorzitter was. Tot mijn vertrek als bestuurslid van de NBOV heb ik in diverse bestuursfuncties (commissies, enz.) gebruik kunnen maken van de enorme kennis van Paul ten dienste van het beleid van de branche. Ik heb de samenwerking met Paul Passchier als zeer plezierig ervaren. Als bestuurder ben je weliswaar geen collega maar het is van groot belang dat je als bestuurder en beleidsmedewerker door één deur kunt, graag benadruk ik dat de loyaliteit van Paul aan de branche en het bestuur groot is.”

Bert Kolkman, eigenaar Bakkerij Kolkman (tot 2020), voorzitter BCOB van 1992 tot 1998 en vicevoorzitter NBOV van 1998 tot 2010

“Graag benadruk ik dat de loyaliteit van Paul aan de branche en het bestuur groot is.”

“Gedreven, Betrouwbaar, Consciëntieus, Inhoudelijk, Aimabel”

“Ik moet zeggen dat ik met een goed gevoel op de samenwerking met Paul terug kijk De kwaliteiten van Paul laten zich als volgt omschrijven:
  • Gedreven
  • Betrouwbaar
  • Consciëntieus
  • Inhoudelijk
  • Aimabel
Al met al een plezierig persoon om mee te werken.”
Henk Staghouwer, eigenaar Bakkerij Staghouwer tot 2015, vicevoorzitter NBOV van 2010 tot 2015, gedeputeerde Provincie Groningen vanaf 2013 en oud-minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 2022

“In mijn bakkerijtijd heeft Paul mij op vele manieren geholpen onder andere bij personeelsproblemen, de afwikkeling na een brand in de bakkerij maar ook bij grote problemen na een overdracht van een winkel. In de jaren dat ik werkte als Externe Leden Service van de NBOV heb ik veel bakkers bezocht en bij problemen voor hulp doorgestuurd naar Paul. Ik kreeg later uit reacties altijd te horen dat men daar dankbaar voor was. Ik heb de samenwerking met Paul Passchier altijd als zeer plezierig ervaren. Hij stond altijd voor een ieder klaar, was zeer kundig in het oplossen van vraagstukken en had altijd een luisterend oor voor iedereen.”

Theo van der Ham, eigenaar Bakkerij van der Ham tot 2005, voorzitter BCOB/NBOV Zuid-Holland, voorzitter Brood 2000 en lid Externe Leden Service van 2005 tot 2019

“Hij stond altijd voor een ieder klaar, was zeer kundig in het oplossen van vraagstukken en had altijd een luisterend oor voor iedereen.”

“Heel betrouwbaar en stabiel. Alles wat hij kon doen om te helpen, deed hij ook.”

“De samenwerking met Paul heb ik als heel prettig ervaren. Een hardwerkende man die hart voor de zaak heeft. Niets was teveel gevraagd. Als er iets gedaan moest worden voor ondernemers, werd het ook gedaan. Linksom of rechtsom. Als collega was hij ook heel betrouwbaar en stabiel. Alles wat hij kon doen om te helpen, deed hij ook. Ik had Paul altijd als een back up voor juridische zaken en voor alle andere vragen die ik niet direct bij een collega kwijt kon. Paul was een prettig persoon in de omgang. Denkend in oplossingen op welk vlak dan ook. Betrouwbaar. Zaken die in vertrouwen besproken zijn, bleven ook vertrouwelijk. Respectvol. Hij hield iedereen in zijn/haar waarde. Dit heb ik als heel positief ervaren.”

Sandra van Reeden-van Schalkwijk, secretaresse/receptioniste NBOV van 2006 tot 2019

“Ik ken de heer Passchier als iemand die betrokken is bij de sector en zeer punctueel is in zijn werk. Er was sprake van een goede collegiale samenwerking. Ook op het persoonlijk vlak heb ik de omgang met de heer Passchier altijd als prettig ervaren.”

Johan Weggeman, beleidsmedewerker NBOV van 2014 tot 2019 en senior bedrijfsadviseur FCBV/STEW

“Betrokken bij de sector en zeer punctueel in zijn werk”

“Makkelijk in de omgang en altijd werken met veel inzet en passie.”

“Mede gezien onze vergelijkbare achtergronden kon ik prima opschieten met Paul Passchier. Hij stond voor je klaar en was bereid om andere werkzaamheden te verrichten om zo andere collega’s te helpen. Paul was een prettige en open collega, makkelijk in de omgang en altijd werken met veel inzet en passie.”

Klaas Jilderda, marketeer stichting DAMP van 1995 tot 2000 en accountmanager Dossche Mills

“Paul heb ik leren kennen als een harde werker met een zeldzaam hoge arbeidsmoraal. In zijn werk kenmerkte Paul zich door zijn vasthoudendheid en focus. Gedurende de periode dat wij collega’s zijn geweest heb ik met Paul met plezier samengewerkt. Onze gesprekken en samenwerking kan ik dan ook niet anders karakteriseren als constructief en daarbij altijd het belang van de (ambachtelijke) bakkersbranche vooropstellend.”

mr.ing. G.J. (Gert-Jan) van Egmond, juridisch adviseur NBOV van 2007 tot 2019 en eigenaar Van Egmond Legal

“Harde werker met een zeldzaam hoge arbeidsmoraal”